Anunț privind inițierea concursului repetat la funcțiile de directori a grădinițelor de copii Izvoare și Șercani

 

Primăria comunei Pohrebeni, anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor de:

-director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Izvoare;

-director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Șercani.

 

Candidații pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul personal sau prin  reprezentant la Primăria comunei Pohrebeni, prin poștă sau prin e-mail: prim.pohrebeni@mail.ru, în decurs de 30 de zile calendaristice din data publicării anunțului(termen limită-17.10.2022).

 

Informații detaliate privind condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web a primăriei, tel.0(235)65236.