Anunț organizarea consultărilor publice cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023”.

Primăria comunei Pohrebeni anunță, că pe data de 5 decembrie 2022, ora 1 1.00, în incinta primăriei vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului de decizie ”Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023″.

Proiectul de decizie este elaborat și propus pentru consultări publice în scopul:

transparenței stabilirii impozitelor locale;  implicarea societății civile în luarea deciziei;  informarea publicului larg privind modalitatea aprobării impozitelor și taxelor locale.

Propunerile și sugestiile pe marginea Proiectului de decizie pot fi depuse la Autoritatea Publică Locală(secretarul consiliului local).

Proiectul de Decizie poate fi consultat: pe panoul informativ și pagina www.pohrebeni.comuna.md.

Sunt invitați agenții economici, instituțiile bugetare, locuitorii comunei.

Persoană responsabilă: Serghei Codrean, secretar al consiliului local

18 noiembrie 2022