Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizi “Cu privire la selectarea și stabilirea porțiunilor de drum ce vor fi reparate în anul 2023 din sursele bugetului local Pohrebeni”

Primăria comunei Pohrebeni anunță, că în perioada 23.06.2023-14.07.2023, a inițiat procedura de consultare publică a proiectului de decizie “Cu  privire  la selectarea și stabilirea porțiunilor de drum ce vor fi reparate în  anul  2023  din sursele bugetului local Pohrebeni”.

Proiectul de Decizie este plasat pe pagina web a Primăriei comunei Pohrebeni și pe panourile informative.

Procesul de consultare publică în procesul decizional se va desfășura prin metoda solicitării opiniilor societății civile.

Recomandările, opiniile și propunerile referitor la proiectul de decizie elaborat, vor fi înaintate în formă scrisă primăriei comunei Pohrebeni(secretarului consiliului local) pe adresa:MD-3544, s.Pohrebeni r-l Orhei sau expediate pe adresa de email: prim.pohrebeni@mail.ru, pînă la data de 14.07.2023.

Proiectul de decizie  este elaborat și propus pentru consultări publice în scopul elaborării și aprobării unor măsuri privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes local.