Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea “Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale în anul 2023”

Primăria comunei Pohrebeni anunță, că în perioada 23.06.2023-14.07.2023, a inițiat procedura de consultare publică a proiectului de decizie “Cu  privire  la  aprobarea  “Programului privind  întreținerea și reparația drumurilor publice locale în anul 2023”.

Proiectul de Decizie este plasat pe pagina web a Primăriei comunei Pohrebeni și pe panourile informative.

Procesul de consultare publică în procesul decizional se va desfășura prin metoda solicitării opiniilor societății civile.

Recomandările, opiniile și propunerile referitor la proiectul de decizie elaborat, vor fi înaintate în formă scrisă primăriei comunei Pohrebeni(secretarului consiliului local) pe adresa:MD-3544, s.Pohrebeni r-l Orhei sau expediate pe adresa de email: prim.pohrebeni@mail.ru, pînă la data de 14.07.2023.

Proiectul de decizie  este elaborat și propus pentru consultări publice în scopul elaborării și aprobării unor măsuri privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes local.