Convocarea consiliului comunal Pohrebeni în ședință extraordinară