Convocarea consiliului comunal Pohrebeni în ședință extraordinară

Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei pentru situații excepționale

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizi “Cu privire la selectarea și stabilirea porțiunilor de drum ce vor fi reparate în anul 2023 din sursele bugetului local Pohrebeni”

Primăria comunei Pohrebeni anunță, că în perioada 23.06.2023-14.07.2023, a inițiat procedura de consultare publică a proiectului de decizie “Cu  privire  la selectarea și stabilirea porțiunilor de drum ce vor fi reparate în  anul  2023  din sursele bugetului local Pohrebeni”. Proiectul de Decizie este plasat pe pagina web a Primăriei comunei Pohrebeni și pe panourile informative. […]

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea “Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale în anul 2023”

Primăria comunei Pohrebeni anunță, că în perioada 23.06.2023-14.07.2023, a inițiat procedura de consultare publică a proiectului de decizie “Cu  privire  la  aprobarea  “Programului privind  întreținerea și reparația drumurilor publice locale în anul 2023”. Proiectul de Decizie este plasat pe pagina web a Primăriei comunei Pohrebeni și pe panourile informative. Procesul de consultare publică în procesul […]

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  “Cu privire la corectarea erorilor în planul cadastral comise în cadrul atribuirii terenului în proprietate privată și aprobarea planului geometric”.   Primăria comunei Pohrebeni anunță despre organizarea consultării publice a proiectului de decizie elaborat la 3.05.2023 “Cu privire la corectarea erorilor în planul cadastral comise în cadrul atribuirii terenului în proprietate privată și aprobarea […]

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  “Cu privire la corectarea erorilor în planul cadastral comise în cadrul atribuirii terenului în proprietate privată și aprobarea planului geometric”.   Primăria comunei Pohrebeni anunță despre organizarea consultării publice a proiectului de decizie elaborat la 2.05.2023 “Cu privire la corectarea erorilor în planul cadastral comise în cadrul atribuirii terenului în proprietate privată și aprobarea […]

Anunț organizarea consultărilor publice cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023″. Primăria comunei Pohrebeni anunță, că pe data de 5 decembrie 2022, ora 11.00, în incinta primăriei vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea și punerea […]

Anunț organizarea consultărilor publice cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023”. Primăria comunei Pohrebeni anunță, că pe data de 5 decembrie 2022, ora 1 1.00, în incinta primăriei vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului de decizie ”Cu privire la stabilirea […]

Anunț privind inițierea concursului repetat la funcțiile de directori a grădinițelor de copii Izvoare și Șercani

  Primăria comunei Pohrebeni, anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor de: -director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Izvoare; -director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Șercani.   Candidații pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul personal sau prin  reprezentant la Primăria comunei Pohrebeni, prin poștă […]

A N U N Ț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Primăria comunei Pohrebeni anunță, că pe data de 2 septembrie 2022, ora 11.00, în incinta primăriei vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului de decizie “Cu  privire  la  aprobarea  “Programului privind  întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes local”.   Proiectul de decizie  este elaborat și propus pentru consultări publice în scopul […]