Comisii de specialitate

 

Comisia de specialitate în probleme economice, agricultură, protecţia mediulu şi amenajarea teritoriului, buget şi finanţe:

Preşedintele comisiei            Codrean Valentina

Secretarul comisiei                Alexeev Dumitru

 

Membrii comisiei:

Cojocaru Simion

Codreanu Oleg

Robu Leonid

 

Comisia de specialitate în probleme sociale (învăţămînt, protecţia socială,sănătate publică şi muncă, cultură,turizm şi culte):

Preşedintele comisiei            Stoian Ecaterina

Secretarul comisiei                Godoroja Veaceslav

 

Membrii comisiei:

Caraman Valerian

Vieru Ghenadie

Luchian Natalia

 

Comisia de specialitate în probleme administraţiei publice locale, drept şi disciplină

Preşedintele comisiei              Godoroja Ion

Secretarul comisiei                  Bogaciov Vladimir

 

Membrii comisiei:

Bulai Valerii