Despre localitate

Datele statistice despre Comuna Pohrebeni

 

Localităţile din componenţa  comunei:

  • s. Pohrebeni 
  • s. Şercani
  • s. Izvoare