Destinaţii turistice

 

Pohrebeni

Biserica din satul Pohrebeni „Biserica Tuturor Sfinților” este monument ocrotit de Stat si a fost ridicată în anul 1848.

La nord – nord-vest de satul Pohrebeni, în locul Suleni, pe ambele pante ale unei văi, puțin mai sus de cele doua iazuri arheologii au descoperit o așezare medievală timpurie din secolele X-XII. Aici au fost găsite fragmente de ceramică lucrată la roata olarului din secolele X-XII. În prezent suprafața așezării este acoperită cu livadă.

Rezervația peisagistică Pohrebeni este o arie protejată (ocolul silvic Pohrebeni, Pohrebeni, parcelele 14-35). Are o suprafață de 1.049 ha. Obiectul este administrat de Gospodăria Silvică de Stat Orhei.

s.Șercani

 

s.Izvoare

Biserica din piatră “Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, ridicată în 1823 de guvernatorul Basarabiei I.M.Hartingh, cu hramul pe data de 21 noiembrie.

La Izvoare este înmormântată familia boierului Donici.

Monument al Naturii Hidrologic „Izvoare”. Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 0,5 ha, în satul Izvoare raionul Orhei.

Pohrebeni este sat şi comună din raionul Orhei. Satul are o suprafaţă de circa 1.99 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 8.20 km. Din componenţa comunei fac parte localităţile Şercani, Izvoare și Pohrebeni. Localitatea se află la distanța de 43 km de orașul Orhei și la 86 km de Chișinău.