Anunț privind inițierea concursului repetat la funcțiile de directori a grădinițelor de copii Izvoare și Șercani

  Primăria comunei Pohrebeni, anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor de: -director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Izvoare; -director al instituției publice de învățămînt preșcolar – Grădinița de copii Șercani.   Candidații pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul personal sau prin  reprezentant la Primăria comunei Pohrebeni, prin poștă […]

A N U N Ț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Primăria comunei Pohrebeni anunță, că pe data de 2 septembrie 2022, ora 11.00, în incinta primăriei vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului de decizie “Cu  privire  la  aprobarea  “Programului privind  întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes local”.   Proiectul de decizie  este elaborat și propus pentru consultări publice în scopul […]

Anunț privind reparația unei porțiuni de drum din localitatea Pohrebeni

  Se anunță concurs pentru selectarea unei porțiuni de drum public local pentru reparație în anul 2022 din sursele financiare a bugetului local.   Proiect de decizie privind reparația unei porțiuni de drum public local